Ilva

Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Tarieven afvalinzameling

Betalen via een voorschot vanaf 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 betaalt u voor de inzameling van restfractie en GFT in Oosterzele niet langer via stickers, maar via een voorschot op de rekening van ILvA.

In de loop van december krijgt u hiervoor een betalingsuitnodiging. We zullen elk gezin vragen 35 euro als startbedrag te betalen. Pas wanneer u dit bedrag hebt gestort, kan ILvA uw GFT en restfractie na 1 januari 2018 meenemen. Na elke inzameling gaat het verschuldigd bedrag van je saldo af. Eenmaal uw saldo lager dan 12,50 euro wordt, sturen we een volgende betalingsuitnodiging.

Hoeveel kost de afvalinzameling?

De volgende tarieven zullen worden gebruikt voor de inzameling:

  • GFT blijft onveranderd: container van 40 liter = 0,90 euro
  • container van140 liter = 1,80 euro

Restfractie wordt vanaf 1 januari 2018 gewogen en betaalt u dus per kilogram.
Het tarief voor restfractie bestaat uit twee delen: een forfaitaire aanrijkost en een kost per kilogram restfractie. De forfaitaire aanrijkost is een vast bedrag, te betalen per aangeboden container.

  • Forfaitaire aanrijkost container van 140 liter: 0,25 euro
  • Forfaitaire aanrijkost container van 240 liter: 0,50 euro
  • Kost per kilogram: 0,25 euro

Concrete voorbeelden:

Gezin 1
Biedt een GFT-container van 140 liter aan en een grijze restfractiecontainer van 240 liter met 18 kilogram afval.
Kost GFT: 1,80 euro
Kost restfractie: 0,50 euro aanrijkost + ( 18 kg x 0,25 euro) = 5 euro
Na de inzameling van GFT en restfractie zal 6,80 euro van het saldo van gezin 1 afgetrokken worden.

Gezin 2
Composteert thuis en biedt enkel een grijze restfractiecontainer van 140 liter met 9 kilogram afval aan.
Kost restfractie: 0,25 euro aanrijkost + (9 x 0,25 euro) = 2,50 euro
Na de inzameling van restfractie zal 2,50 euro van het saldo van gezin 2 afgetrokken worden.

Nog stickers over?

Tot eind december 2017 moet je stickers gebruiken. Daarna worden ze afgeschaft. U kan uw overschot aan stickers tot 28 februari 2018 inruilen bij de dienst Financiƫn van Gemeente Oosterzele (OCMW-gebouw, Gootje 2, Balegem).

ILvA containers